Sağlık

Aile Hekimlerine Uyarı Puanı Alınmaması Durumuna İlişkin Yönetmeliğin Yürürlüğü Durduruldu

Aile Hekimliği Sözleşmesi ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile aile hekimlerine tavan fiyatın %42’si oranında “destek ödemesi” yapılacağına dair yönetmeliğin uygulamasının durdurulmasına karar verildi. 25.08.2022 tarihli ve 31934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğe göre bunun şartı olarak Uyarı Noktası Tablosuna göre rastgele uyarı puanı almamış olmak aranacak; Makul uyarı puanı alanlara bir ila üç aylık bir ek ödeme yapılmayacaktır. Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından bu durumun kanuna alışık olmadığı gerekçesiyle dava açıldı. TTB, dava sonucunda aile hekimlerine tavan fiyatın yüzde 42’si oranında “destek ödemesi” yapılacağına ilişkin düzenlemeye ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verildiğini duyurdu.

Danıştay Yürütmeyi Durdurdu

TTB karara ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Danıştay 2. Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin E.2022/43 EK2022/81 sayılı kararında, Anayasa Mahkemesi’nin iptaline ilişkin düzenlemelerin yapılmadığı gerekçesiyle; Kanunen aile hekimliği sözleşmesi, yasama yetkisinin devredilemezliği kuralına aykırıdır ve Anayasa’ya aykırıdır. Danıştay 2. Dairesi’nin sözleşmenin iptali üzerine verdiği 2021/17470 E. sayılı kararı ile yaptırıma tabi fiiller ve bunlara ilişkin uyarı noktalarına ilişkin düzenleme yapılmasının hukuka aykırı olduğu, tüm bu düzenlemelerin ve Uyarı Skor Tablosunun uygulanması durdurulmuştur. Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin 18. maddesinde, aile hekimlerine yapılacak ek ödemenin uyarı puanı almama kuralına bağlandığını düzenleyen kararlarda hukuka aykırılık bulunmadığı ve bu ek ödemenin uygulanamayan uyarı noktaları orantılı olarak makul bir süre boyunca yapılmamıştır. 2’nci fıkrasının (a) bendine eklenen (11) numaralı alt bendin 2’nci cümlesinde “Bu Yönetmeliğin Ek-3’üne göre herhangi bir uyarı puanı almayan kişi (AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA UYGULANACAK EK-3 BAŞVURU PUANI)” cümle ve tıpkı alt madde gibi “Ancak 1-10 arası uyarı puanı alanlara bir ay, 11-20 arası uyarı puanı alanlara iki ay, uyarı puanı alanlara üç ay süreyle bu ödeme yapılmaz. 21 veya daha fazla.” Şeklindeki üçüncü cümlenin infazını durdurdu.” (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu