Ekonomi

 2030’a kadar 180 milyon litre su tasarrufu sağlayacak  

Başak Nur GÖKÇAM

Yenilikçi uygulamala­rını sürdürülebilirlik odağında hayata geçi­ren Siemens Ev Aletleri Tür­kiye, kaynakların korunması kapsamında su tasarrufu ça­lışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Siemens i-Dos ça­maşır makineleri ile 462 mil­yon litreyi aşkın su tasarrufu gerçekleştirdiklerinin bilgisi­ni veren Siemens Ev Aletle­ri Kıdemli Pazarlama Müdü­rü Zeynep Cebeci, “Türkiye’de satılacak iSensoric Water Champion bulaşık makineleri ile de 2030’a kadar toplamda 180 milyon litre su tasarrufu hedefliyoruz. 2030’a kadar sa­tılmasını hedeflediğimiz tüm buzdolaplarıyla pazardaki en düşük enerji sınıflı buzdolap­larının tüketimi karşılaştırı­dığımızda ise Türkiye’de top­lamda 212 milyon 46 bin 364 kWh enerji tasarrufu sağla­mayı hedefliyoruz” dedi.

Hedef kitle sürdürülebilir marka bekliyor

Siemens’in ev işleri için sürdürülebilir çözümler sun­duğunu belirten Zeynep Ce­beci, “Siemens için akıllı tek­noloji ve tasarımın yanı sıra, sürdürülebilirlik de marka konumlandırmasının varo­luşunun ayrılmaz bir par­çası. Hedef kitlemiz bizden sürdürülebilir değerlere sa­hip anlamlı bir marka ve ta­bii ki ürünler bekliyor. Bizler de teknolojinin gücüyle, akıllı çözümler sunan ürünler üre­tiyoruz ve ev işleri için de sür­dürülebilir çözümler sunuyo­ruz. Bunu sunarken de ürün­lerimizin performansından ödün vermeden kullandığı­mız akıllı teknolojilerle gıda israfını azaltmayı ve enerji ve­rimliliğini artırmayı destek­leyen çözümleri tüketicileri­miz ile buluşturuyoruz” diye konuştu.

Tüketicinin taleplerinin yıldan yıla değişiklik göster­diğini söyleyen Cebeci, “Son yıllarda tüketicilerin çevre­ye duyarlı, dayanıklı tüketim ürünlerine yönelik taleple­rinde belirgin bir şekilde art­tı. Özellikle iklim değişikliği, karbon ayak izi ve sürdürüle­bilirlik konularında tüketici­lerimizdeki artan farkındalık ve yeniden belirlenen enerji standartlarıyla birlikte ener­ji etiketleme sistemlerindeki düzenlemeler bu sonuca ulaş­mada etkili oldu” dedi.

Home Connect teknolojisi ile tüketicilerin program baş­lamadan önce bile ev aletleri­nin tüketimine ilişkin daha iyi fikir sahibi olmaları ve böyle­ce gerektiğinde program se­çimi yapmalarını sağladıkla­rını söyleyen Cebeci, “Bunun yanında, bulaşık makineleri­nin tüketim istatistiklerinin bu uygulamaya eklenmesiyle tüketiciler kendi kullanımla­rının yanı sıra aylık ve haftalık su ve elektrik tüketimine iliş­kin genel bilgilere kolayca ula­şabiliyor” bilgisini verdi.

Müşterilerimizin karbon ayak izini azaltmalarını sağlıyoruz

Tüketicilerin, rahatlıktan ödün vermeksizin evlerinde sürdürülebilir bir yaşam tarzı yürütebilmeleri için teknoloji gücümüzle enerji ve su tasarrufu sağlayan cihazlar geliştirmeye öncelik verdiklerini söyleyen Cebeci, “Örneğin, yeni akıllı bulaşık makinelerimiz, etkin enerji tasarruflu yıkama programları önerip su ve enerji tüketimi hakkında bilgi veriyor. Home Connect uygulamamız sayesinde hem tüketimlerini kontrol altına almalarını hem de kendi karbon ayak izlerini azaltmalarını sağlıyoruz” dedi.

bozova-ajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu